dissabte, 11 de juliol de 2015

IMATGES JORNADA 11 DE JULIOL

FOTOGRAFIES DE LES TAULES DE TREBALL DE LES JORNADES ORGANITZADES PER LA PLATAFORMA DE LES ARTS VISUALS, 11 DE JULIOL, AUDITORI DEL MACBA.
(FOTOGRAFIES: Cèlia del Diego i Joan M. Minguet.)

EL MES DE SETEMBRE LA PLATAFORMA FARÀ PÚBLIQUES LES CONCLUSIONS DE LES JORNADES QUE HEM REALITAT.

BON ESTIU!


dilluns, 6 de juliol de 2015

JORNADES DE DEBAT (11 DE JULIOL)

JORNADES DE DEBAT

20 de juny / 11 de juliol
Auditori Meier, MACBA. Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona

Dissabte 11 de Juliol Jornada de Debat /

de 9:30 h a 11:30 h

Taula/03 
Models per a la producció i difusió en creació contemporània a Catalunya 

A quines problemàtiques i quins reptes s’enfronten avui els centres d’art de Catalunya? Quines accions s’ha d’emprendre a nivell polític per a l’articulació d’una xarxa d’institucions artístiques a Catalunya? Quins models de centre requereix la pràctica artística actual? Com s’estableix el diàleg entre els centres i la societat?

Pilar Bonet. Crítica d’art i comissària.
Ramon Parramon. Director de l’ACVic Centre d’Arts Contemporànies.
Glòria Picazo. Crítica d’art i comissària.
Teresa Sesé. Periodista de La Vanguardia.
Sílvia Dauder. Directora de la galeria Projecte SD.
Marcelo Expósito. Membre de l’eix de Cultura de BCN en Comú

Moderador: Oriol Fontdevila. Crític d’art i comissari.
Relatora: Cèlia del Diego. Crítica d’art i comissària.

de 11:30 h a 12:00 h / Descans

de 12:00 h a 14:00 h

Taula/04 
Art, Cultura i Educació 

Estem davant d’un moment clau en la relació entre l’educació artística i la cultura. Amb aquesta taula de debat la Plataforma d’Arts Visuals pretén posar en relleu la varietat de perspectives i apostes de futur. Comptarem amb la presència d’especialistes del món pedagògic als museus, centres d’art, universitats i ensenyaments artístics reglats per reflectir les diferents formes de treballar l’art des de l’educació, evidenciant mancances i proposant reptes.

Montserrat Cortadellas. Educació artística a Primària.
Teresa González. Cap d’Educació del MNAC.
Carme Ortiz. Responsable d’Estudis Artístics Superiors. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Judit Vidiella. Docent a l’Escola Universitària ERAM i membre de Col·lectivaccions.
Fanny Figueras Cubelles. Coordinadora de projectes artístics a l’IES Moisès Broggi
Dolors Juarez. Co-directora d’Experimentem amb l’Art.

Moderadora: Nora Ancarola. Artista visual.
Relatora: Lídia Porcar. Artista visual.

de 14:00 h a 16:00 h / Dinar

de 16:00 h a 18:00 h

Taula/05 
Mitjans de comunicació i visibilitat de l’Art Contemporani

1. Valoració sobre representació de l’art contemporani als mitjans. 2. Funció de la crítica d’art als mitjans de comunicació. 3. Per què el sector de l’art contemporani té menys visibilitat que altres llenguatges o disciplines? 4. Com es podria ampliar la presència de l’art contemporani als mitjans?

Roberta Bosco. Periodista a El País.
Jaume Vidal. Periodista i cap de continguts de cultura a Punt/Avui.
Iván de la Nuez. Assagista i comissari.
Águeda Bañón. Artista i cap de comunicació Ajuntament de Barcelona (falta confirmació).
Carles Capdevila. Director de l’Ara (falta confirmació).

Moderador: Joan Minguet Batllori. President ACCA i crític d’Art.
Relatora: Mercè Alsina. Crítica d’Art.

de 18:00 h a 20:00 h Comunicats de cada taula i debat final.dissabte, 20 de juny de 2015

IMATGES DE LES JORNADES

Imatges de les Jornades de debat de la 
PLATAFORMA DE LES ARTS VISUALS DE CATALUNYA
a l'auditori del MACBA
i en un descans
20 de juny de 2015
dijous, 11 de juny de 2015

JORNADES DE DEBATJORNADES DE DEBAT
20 de juny / 11 de juliol
Auditori Meier, MACBA.
Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona

Els agents de les Arts Visuals de Catalunya ens trobem per debatre la situació del nostre sector. Volem que les nostres arts recuperin la força cultural i la implantació social que mai no havien d’haver 
perdut.

La creació neix de baix. I proposem unes Jornades per reflexionar sobre el passat més recent (les retallades en el món de la cultura, el tancament de centres d’art, les polítiques erràtiques en els petits i els grans equipaments, les dificultats per a la mediació...) i sobre el futur de l’art a Catalunya i la seva relació amb la nostra societat.

Artistes, galeristes, crítics i comissaris, responsables de centres d’art, docents... volem debatre i aprofundir en algunes de les problemàtiques que ens afecten.


Dissabte 20 de juny
Jornada de Debat / 1
Auditori Meier, MACBA
de 9:00 h a 11:00 h
Taula/01 Problemes, mancances i solucions del marc jurídic de les arts visuals
Es plantejaran les diferents problemàtiques legals i mancances normatives en relació a la fiscalitat, drets d’autor, patrimoni històric, contractació i àmbit laboral amb què es troben els agents que integren el sector de les arts visuals i es donaran respostes a aquestes problemàtiques o propostes de millora legislativa a les mateixes.
Patrimoni Històric i Contractació. Beatriz Niño. Advocada. Sòcia i co-directora de NIAL Art Law despatx d’advocats especialitzat en el mercat de l’art.
Propietat Intel·lectual (Drets d’Autor). Eva Sòria. Coordinadora de les Arts Visuals a l’Institut Ramon LLull.
Fiscalitat. Guillermo Vidal. Advocat. Soci del despatx d’advocats Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Dret Laboral. Pilar Rocha. Advocada.
Moderador/a. M.Isabel Niño. Advocada. Sòcia i co-directora de
NIAL Art Law
Relator/a: M.Isabel Niño.
de 11:00 h a 11:30 h / Descans
de 11:30 h a 13:30 h

Taula/02 Patrimonialització Art Contemporani: Col·leccionisme privat i Patrimonialització publica.
Col·leccionisme privat:
Estat de la qüestió. Col·leccionisme a Catalunya i Espanya, 2014. Vicky Cortina.
Vicepresident del Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
Llei de mecenatge: M.Isabel Niño. i Ramon Sicart Galeria Ramon Sicart. Art Barcelona.
Creació del Fons d’Art Contemporani de Catalunya. Eva Lasunción. Advocat i Joan A. Maragall. Galeria Trama. President Art Barcelona
Patrimonialització publica.
Estat de la qüestió: Les adquisicions publiques a Catalunya. Ramon Sicart.

Marc administratiu i polítiques d’adquisició publiques a Catalunya, comparació internacional. Rosa Brugat, Artista visual. Membre de AAVC, Javier Peñafiel Artista visual. Membre de AAVC i Pilar Parcerisas. Critica d’art, curadora d’exposicions. Membre del plenari del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts,CoNCA.
Moderador/a. Joan A. Maragall Relator/a: a determinar.
de 14:00 h a 16:00 h / Dinar

de 16:00 h a 18:00 h
Comunicats de cada taula i debat final.

Save the Date: 
Dissabte 11 de juliol Jornada de Debat / 2 Auditori Meier, MACBA
Taula/03 Creació. Producció. Difusió. Exhibició 
Taula/04 Art i Educació
Taula/05 Art i Mitjans de Comunicació.

dimarts, 9 de juny de 2015

COMUNICAT DE LA PLATAFORMA D’ARTS VISUALS DE CATALUNYA

Davant de la precària situació en què es troba el món de la cultura a Catalunya, molt especialment el sector de les arts visuals, els representants de les distintes associacions i col·lectius sotasignats hem constituït una plataforma de treball en comú, amb l’objectiu de generar propostes que donin solucions a problemàtiques que afecten artistes, xarxes de centres d’art, galeristes, crítics, comissaris i, en conseqüència, la societat catalana en general.
ENTENEM QUE:
En els darrers anys estem assistint a un procés de clara involució d’idees i valors vinculats a la cultura, que són fonamentals en les democràcies occidentals. En aquest context, s’ha utilitzat sovint la crisi econòmica per part de governs i institucions per aplicar retallades progressives que afecten el món de la cultura i, específicament, al de les arts visuals contemporànies. Un exemple molt recent és la dràstica reducció d’ajuts a les arts visuals per part del Ministerio de Cultura espanyol.
Les administracions sorgides de la transició política espanyola arrosseguen des de l’origen greus dèficits en el camp de les arts visuals, que les situen a gran distància de les pràctiques vigents en l’entorn europeu.
A Catalunya, des de fa anys, el sector de les arts visuals reclama a totes les institucions (nacionals, municipals i també museístiques) que afrontin i resolguin aquestes mancances cròniques.
Són mancances que afecten diverses qüestions, en destaquem algunes:
 • El paper de l’educació artística a les escoles.
 • La desconnexió entre la Universitat i els agents culturals.
 • La magra i decreixent presència de l’art als mitjans de comunicació públics i privats.
 • La freqüent manca de rigor en els nomenaments de directors de museus i centres d’art.
 • La manca absoluta d’una política institucional d’adquisició d’art contemporani.
 • La falta d’una política coherent i sostinguda pel que fa als centres d’art i fàbriques de creació en el territori i també a Barcelona.
 • La insuficiència d’ajuts a la creació i a la difusió nacional i internacional.
 • El desinterès en crear un marc jurídic del món de l’art homologable al d’altres estats europeus.
Les conseqüències més visibles d’aquestes mancances s’han posat de manifest cruament en l’actual crisi econòmica i han posat en perill el sistema de l’art, el seu potencial i l’aportació essencial que ha de fer a la societat, com a transmissor i difusor de la creació i del patrimoni cultural.
Encara estem lluny de destinar un 2% dels pressupostos públics a la Cultura i, a Catalunya, els ajuts a la promoció i difusió d’activitats vinculades a la creació i a les empreses culturals representen de mitjana tan sols un 1,75% del pressupost del Departament de Cultura. Aquests ajuts han baixat un 30% aquests darrers anys.
El Departament de Cultura de la Generalitat, amb qui sovint hem tractat aquestes qüestions, vol iniciar la redacció d’un pla integral del sector de les arts visuals, fet que valorem positivament, entenent que es farà amb la participació dels diferents agents del sector, que es tindran en compte els seus criteris, i que es determinaran objectius precisos que siguin compartits.
Recentment s’han obert algunes vies de col·laboració entre el Departament de Cultura, l’ICUB i algunes entitats del sector entorn de projectes concrets generats i gestionats des del sector. Considerem necessari aprofundir i ampliar aquest tipus d’iniciatives.
ENS PROPOSEM:
Endegar mecanismes de reflexió, comunicació i participació entre els diferents agents del món de les arts visuals per impulsar projectes que activin l’economia del sector, amb la col·laboració del sector públic quan sigui necessària, tot mantenint la nostra necessària actitud crítica envers les institucions sempre que calgui.
Per això volem crear una plataforma de debat entre les entitats que agrupen els diferents actors del sistema de l’art a Catalunya, per tal de:
 • Dissenyar accions que relacionin veritablement l’educació i la cultura.
 • Definir un marc jurídic que estimuli l’ajut privat a la creació contemporània i el suport privat a les estructures productives i expositives; així com que incentivi l’adquisició d’obres d’art contemporani.
 • Proposar la creació en breu termini d’un fons d’art contemporani de caràcter públic-privat, que faci costat a la creació dels nostres artistes i assoleixi una funció prescriptora.
 • Reclamar dels mitjans de comunicació, públics i privats, una major presència d’espais dedicats a la crítica i la reflexió cultural, especialment a l’art contemporani.
 • Posar sobre la taula la crítica situació de molts centres públics destinats a l’art i proposar mesures correctores.
Com a primera mesura realitzarem unes Jornades de Debat el pròxim mes de maig [finalment, juny i juliol] amb l’objectiu de fer un diagnòstic, buscar solucions i aportar elements per al disseny d’un nou marc desitjable per a les arts visuals a Catalunya.
Les jornades hauran de facilitar el transvasament de coneixement especialitzat i l’intercanvi de projectes per reactivar el sector a través d’iniciatives publico-privades basades en el potencial de gestió. Voldríem també buscar solucions conjuntes a problemàtiques específiques tals com les dels espais de producció d’arts visuals, i la de la producció d’obra, que en l’actualitat comprèn qüestions molt més complexes, possibilitant nous àmbits de treball que les administracions públiques haurien de promoure, així com tractar qüestions que afecten directament al sector com són l’aplicació adequada dels Drets d’Autor o l’adopció efectiva d’un codi de bones pràctiques.
Associació Catalana de Crítics d’Art
Art Barcelona, associació de galeries
Associació d’Artistes Visuals de Catalunya
Associació Professional de la Gestió Cultural de Catalunya
Gremi de Galeries d’Art de Catalunya
Instituto de Arte Contemporáneo. Grup Catalunya
Xarxa d’Espais de Creació i Producció de Catalunya (Xarxaprod)
FEBRER 2015